Zajęcia grupowe
z języka angielskiego

Zajęcia grupowe z języka angielskiego

W przypadku zajęć grupowych, czyli 2 osoby i więcej, cena w przeliczeniu na osobę jest niższa i ustalana jest indywidualnie w zależności od częstotliwości zajęć i liczebności grupy. Zajęcia prowadzę:

  • u mnie (Łódź, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 10/12 m 59),
  • lub u Ciebie (w firmie lub w domu).

WielkaJaponia.pl Agnieszka Kozanecka-Kozakiewicz to zarejestrowana działalność, dlatego za wszystkie zajęcia otrzymują Państwo rachunki, co jest istotne dla osób chcących odliczyć sobie koszty kursów. Jest to także gwarancja rzetelności prowadzonych zajęć. Zajęcia grupowe angielski

Zadzwoń po szczegóły

Ceny kursów

A1, A2, B1, B2, FCE, CAE, CPE

Ilość godzin w semestrze: 56
Cena za semestr: 1000 zł

Business, BEC123, LCCI1234

Ilość godzin w semestrze: 56
Cena za semestr: 1100 zł

Gimnazjalny lub maturalny

Ilość godzin w semestrze: 50
Cena za semestr: 920 zł

Konwersacje

Ilość godzin w semestrze: 32
Cena za semestr: 700 zł

Opis kursów:

A1/Elementary

– poziom początkujący

Kurs trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne.

Zagadnienia gramatyczne: czasy (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Perfect), wyrażanie przyszłości za pomocą „going to”, czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Leksyka i konwersacje: Przedstawianie się, Jedzenie, Mieszkanie, Czas wolny, Rodzina, Podróże, Pytania o drogę, Hotel, Lotnisko, Sport, Liczebniki.

A2/Pre-Intermediate

– poziom średniozaawansowany 1

Kurs trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne.

Zagadnienia gramatyczne: czasy (Present Simple i Continuous, Past Simple, Past, Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future Simple), Pierwszy i drugi okres warunkowy, Strona bierna, Rozszerzenie czasowników modalnych.

Leksyka i konwersacje: wyrażenia grzecznościowe, Opis osób – wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, Opis miejsc i przedmiotów, Uczucia i samopoczucie, Plany na przyszłość, Opowiadanie o przeszłości, Zakupy, U lekarza, Rozmowy telefoniczne, Pisanie maili, Wypełnianie formularzy.

B1/Intermediate

– poziom średniozaawansowany 2

Kurs trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne.

Zagadnienia gramatyczne: czasy (Present Simple i Continuous, Past Simple i Continuos, Present Perfect Simple i Continuous, Past Perfect,  Future Simple) oraz wyrażenie „to be going to”, pierwszy i drugi okres warunkowy, Strona bierna, Bezokolicznik i gerund, Mowa zależna, Question tags, Rozbudowane czasowniki modalne – przyzwolenie i prawdopodobieństwo.

Leksyka i konwersacje: Rozbudowane wyrażenia grzecznościowe, Liczby i daty, Sport, Rozrywka, Sztuka i literatura, Wyrażanie opinii, Prośby i propozycje, Pogoda, Podróże, Listy i maile.

B2/Upper-Intermediate

– poziom zaawansowany

Kurs trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne.

Zagadnienia gramatyczne: czasy (Present Simple i Continuous, Past Simple i Continuous, Present Perfect Simple i Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect), wyrażenia ilościowe, Zdania podrzędne, Przyzwyczajenia obecne i przeszłe, Czasowniki modalne i grupy zmodalizowane, Okresy warunkowe 0, I, II, III, Czasownik “wish”, Przedimki określone i nieokreślone, Strona bierna, Porównania, Bezokolicznik i gerund.

Leksyka i konwersacje: Praca, Styl życia, Dyskusje: wady i zalety, Wyrażanie opinii, Rozmowa kwalifikacyjna, CV, list motywacyjny, Listy nieformalne, Słowotwórstwo, Problemy społeczne.

First Certificate (FCE)/B2/Upper-Intermediate

– poziom zaawansowany 2

Kurs trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu FCE.

Zagadnienia gramatyczne: czasy (Present Simple i Continuous, Past Simple i Continuous, Present Perfect Simple i Continuous, Past Perfect Simple i Continuous, Future Simple i Continuous, Future Perfect Simple i Continuous), Wyrażenie “to be going to”, Strona bierna, Mowa zależna, Bezokolicznik i gerund, Okresy warunkowe 0, I, II, III, mieszane, Przymiotniki i przysłówki – regularne i nieregularne, Zdania podrzędne, Zdania celowe, Czasowniki modalne i grupy zmodalizowane, Imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego.

Leksyka i konwersacje: Opinie, rady, sugestie, prośby, Przedmioty codziennego użytku, Problemy społeczne, Praca, dom, rodzina, Marzenia, Zdrowie, Czasowniki złożone – Phrasal verbs, Zainteresowania, Podróże, Środki transportu, Sytuacje z codziennego życia, Artykuły, List formalny i nieformalny, Raport, Instrukcja, Opowiadanie, Recenzja, Rozprawka, Słowotwórstwo.

Podczas kursu słuchacze doskonalą sprawności egzaminacyjne, rozwiązując próbne testy przygotowujące do egzaminu.

Advanced (CAE)/C1

– poziom zaawansowany 3

Kurs trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu CAE.

Zagadnienia gramatyczne: Powtórzenie czasów, Strona bierna, Mowa zależna, Okresy warunkowe, Inwersje, Bezokolicznik i gerund, Hipotezy, Zdania celowe, Zdania podrzędne, Porównania

Leksyka i konwersacje: Słowotwórstwo, Czasowniki złożone – Phrasal verbs, Idiomy, Osobowość i charakter, Praca, dom, rodzina, Problemy
społeczne: prawo, bezrobocie, uzależnienia, edukacja, ekologia, klimat, katastrofy ekologiczne, Sporty ekstremalne, Podróże, Sławni ludzie, Argumentacja, List formalny i nieformalny, Raport, Recenzja, Artykuł, Reklamacja.

Podczas kursu słuchacze doskonalą sprawności egzaminacyjne, rozwiązując próbne testy przygotowujące do egzaminu.

Proficiency (CPE)/C2

– poziom zaawansowany 4

Kurs trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu CPE.

Zagadnienia gramatyczne: Powtórzenie czasów i ich nietypowe użycie, Strona bierna, Mowa zależna, Okresy warunkowe, Inwersja, Czasownik „wish”, Zdania podrzędne, Bezokolicznik i gerund

Leksyka i konwersacje: Słowotwórstwo, Idiomy, Czasowniki złożone – Phrasal verbs, Rozbudowane słownictwo i wyrażenia związane z pracą, rodziną, życiem prywatnym, problemami społecznymi, Dyskusje, Argumentacje Listy formalne i nieformalne, Rekomendacja, Esej, Raport, Recenzja

Podczas kursu słuchacze doskonalą sprawności egzaminacyjne, rozwiązując próbne testy przygotowujące do egzaminu.

Zajęcia grupowe angielski

Leszczyńskiej 10/12 m 59
93-347 Łódź
NIP 9820291917

© Copyright WIELKAJAPONIA.PL . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SGwebsite.pl

Zamknij Menu